سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش و جشنواره استانی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

م.ر قاضی – کارشناس پیش بینی هواشناسی
ا ساداتی – کارشناس آمار، دبیر آموزش و پرورش

چکیده:

داستان زندگی حضرت موسی (ع)و جریان برانگیخته شدن وی به پیامبری بارها در قرآن ذکر شده است. بررسی ساختار شناسانه این وقایع کمک می کند تا با تطبیق آن بر نظام پیشنهادها به شکل شناخته شده کنونی، در بهتر شدناین نظام، آن هم منطبق بر منابع اسلامی بکوشیم. در این مقاله سعی شده با تطبیق جمله به جمله و کلمه به کلمه، ساختار شیوه ارائه و قبول پیشنهاد گامی در بهبود نظام پیشنهاد ها برداشته شود.