سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی عمران، معماری، شهرسازی و مدیریت انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امید دژدار – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان – باشگاه پژوهشگران جوان
الهه نبی یی فیجانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان – باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده:

کاروانسراهای ایران به مثابه بناهایی اصیل در معماری ایران زمین در همیشه ناریخ مورد توجه و تحسین جهانگردان و تاریخ نگاران بوده اند. ساخت این کاروانسراها از دوره های پیش از اسلام آغاز و در دوره صفویه به اوج خود می رسد. کاروانسراهای صفوی که بیشتر با الگوی چهار ایوانی ساخته شده اند علاوه بر پاسخگویی به نیازهای عملکردی ، طراحی مبتنی بر اقلیم و مدیریت انرژی در اوج شکوه و زیبایی ارائه می دهند. یکی از این کاروانسراها که همچنان به حیات خود ادامه می دهد کاروانسرای صفویه بیستون می باشذ. در این نوشتار همت بر آن است که طراحی اقلیمی بی نظیر کاروانسراهای اقلیم سرد و کوهستانی مورد بررسی قرار گیرد و سپس به تحلیل رابطه طرح کالبدی ، نیازهای عملکردی و مدیریت انرژی در این کاروانسراها و به طور اخص کاروانسرای صفویه بیستون پرداخته شود و از این رهگذر در تحلیلی تطبیقی ، مبتنی بر مشاهده ، ساختار اصیل با ساختار جدید ارائه شده در طرح مرمت مقایسه و ضرورت های استفاده از تجهیزات گرمایش و سرمایش این طرح مورد تحلیل قرار گیرد. روش تحقیق در این نوشتار ، تحلیلی – توصیفی بوده و مبتنی بر مشاهدات میدانی و نیز گردآوری اطلاعات کتابخانه ای می باشد.