سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا دهقان زاده – دکتری بهداشت محیط – دانشگاه علوم پزشکی تبریز – دانشکده بهداشت و تغذیه- اس
خدیجه چاپرک – دانشخوی کارشناسی بهداشت محیط- دانشگاه علوم پزشکی تبریز- دانشکده بهداش
ماه زر اسدی – کارشناس بهداشت حرفه ای- دانشگاه علوم پزشکی تبریز- مرکز بهداشت استان
محمد رضا نریمانی – کارشناس اشد مدیریت خدمات بهداشت و درمانی- دانشگاه علوم پزشکی تبریز – دا

چکیده:

یکی از ابزار های مهم در حفاظت محیط زیست و خلوگیری از به خطر افتادن سلامتی انسان ها در مقابل موادی که در اثر فعالیت های بشر بعنوان زائدات به محیط تخلیه می کردد، تدوین قوانین و استاندارد های زیست محیطی است. و با توجه به روند رو به رشد خمعیت و پیشترفت صنعت و تکنولوژی ، نیاز به قانون مندی مدیریت پسماند ها و به دنبال ان به مرحله ی اجرایی رساندن این قوانین روز به روز افزوده میگردد. از عمده مواد دور ریز که با حجم و تنوع زیاد در اثر مصارف خانگی و فعالیت های صنعتی ، کشاورزی و تجاری به محیط تخلیه می گردد مواد زائد جامد یا به اصطلاح زباله می باشد. متاسفانه در خصوص مدیریت دفع زباله ها درایران تا سال ۱۳۸۳ که قانون مدیریت پسماند ها به تصویب هیات وزیران رسید هیچ ایین نامه و قانون دیگری وجود نداشته است و هنوز هم که هست ایین نامه ی اجرایی ان توسط ارگان های مسئول تدوین نگردیده است. مهمتریت مشکلی که در این زمینه وجود دارد علاوه بر مشخص نبودن متولایان اجرای قوانین و شیوه های نظارت بر ان، شیوه های تهیه و تصویب این قوانین و نحوه ی تدوین ایین نامه ها و استانداردها و روند توسعه و اصلاح ان ها، میزان مطابقت ان با شرایط و خصوصیات منطقه ی اجرای قانون و نحوه ی تعدیل استانداردها مشخص نیست. در این مقاله سعی شده است روند تهیه و توسعه ی قوانین و استاندارد های مدیریت و دفع مواد زائد جامد در اتحادیه اروپا و یک کشور اسیایی مانند چین مورد بررسی قرار گرفته و با ایران مقایسه قرار گرفته و به مشکلات و چالش های موجود در این زمینه پرداخته شود.