سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

خلیل الله قیصری – استادیار گروه مهندسی مواد دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز
سیروس جوادپور – استادیار گروه مهندسی مواد دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

چکیده:

فریت نیکل – روی به دلیل رفتار مطلوب مغناطیسی خود ، دامنه وسیعی از کاربردها را به خود اختصاص داده است . در این پژوهش فریت نیکل -روی با ترکیب شیمیایی Ni0.64Zn0.36Fe2O4 به دو روش سنتز احراقی گلیسین-نیترات و روش متداول در تولید سرامیک ها تولید گردید. خواص ساختاری و مغناطیسی به کمک روش پراش پرتو ایکس (XRD) ، میکروسکوب الکترونی عبوری (TEM) و دستگاه VSM مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که هر چند فریت تولیدی به روش متداول در تولید سرامیک ها در بهترین شرایط تولید مغناطیسی بهتری نشان می دهد ، اما ضرورت انجام فرایند آسیاکاری ثانویه به منظور دست یابی به توزیع ذرات مناسب به افت خواص مغناطیسی آن می انجامد. در عوض فریت تولیدی به روش سنتز احتراقی ، امکان تولید فریت نانو ساختار با اندازه متوسط کریستال ها ۴۷ نانو متر و اندازه ذرات ۲۰۰ نانو متر بدون نیاز به اعمال هیچگونه عملیات ثانویه و با مغناطش اشباع مناسب ۷۳emu/g را فراهم می آورد.