سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی نظارت قضایی و حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

ناصر ابراهیم پورباصر – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاددامغان
خدیجه حسن زاده اول –

چکیده:

موضوع علم حقوق انسان است و نحوه بهره مندی انسان ها ازحقوق شهروندی ازمباحث مهم نظامهای حقوقی دینی و غیردینی است درحالیکه درتعریف اصطلاح شهروند دیدگاه های مختلفی وجود دارد بررسی این دیدگاه ها به همراه مقایسه تطبیقی آن درسیره نبوی و درحقوق ایران درعین بدیع بودن می توان د راه گشای بحث و بررسی بیشتر درباره این موضوع باشد بدین منظور مقاله شامل دو قسمت است درقسمت اول اصطلاح شهروند از دیدگاه مختلف و نیز درحقوق اسلام و ایران و همچنین تفکیک بین حقوق شهروندی و حقوق بشر و انواع حقوق شهروندی مورد بحث قرارگرفته است و قسمت دوم برخی از حقوق شهروندی دربخشهای مدنی سیاسی اقتصادی اجتماعی فرهنگی و قضایی بطور مقایسه ای درسیره نبوی و حقوق فعلی ایران بررسی شده است.