سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سید نجم الدین فاطمی نژاد – کارشناسی ارشد آموزش بزرگسالان،دانشگاه تهران،دانشکده روانشناسی وعل
رضوان حکیم زاده – استادیار دانشگاه تهران،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

چکیده:

هدف این پژوهش،شناسایی برنامه های ارتقاء صلاحیت های حرفه ای معلمان در دو کشور ژاپن و ایران است. دراین پژوهش شباهت ها و تفاوت های عناصر برنامه های ارتقاء صلاحیت های حرفه ای کشور ژاپن به منظور ارائه پشنهاداتی کاربردی برای بهبود بخشیدن به برنامه های ارتقاء صلاحیت های حرفه ای معلمان در ایران بررسی و مقایسه شده است. این پژوهش یک پیمایش تطبیقی است. اطلاعات موردنیاز آن برای پاسخگویی به پرسشها از طریق اسناد و مدارک کتابخانه ای و گزارش های تحقیقی و جستجو در شبکه جهانی اینترنت مرتبط و سایت های وزارت آموزش و پرورش کشور ژاپن گردآوری شده است. الگوی مورد استفاده در این زمینه، الگوی بردی است. مهمترین نتایج بدست آمده نشان داده است که موفقیت هر سیستم آموزشی تا حدود زیادی بستگی به چگونگی آموزش های حرفه ای معلمان آن جامعه دارد و به منظور دستیابی به این هدف شرایط پذیرش و گزینش داوطلبان حرفه معلمی،اهداف برنامه های درسی و محتوای این برنامه ها در مراکز تربیت معلم، تربیت و آماده سازی معلمان، دوره های کارآموزی و مهمترین برنامه های ارتقاء صلاحیت های حرفه ای معلمان، در دو کشور ایران و ژاپن در نظر گرفته شده است.