سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فریبا قوامی – دانشجوی کارشناسی ارشدمعماری،موسسه آموزش عالی مارلیک
طاهره توکلی – دانشجوی کارشناسی ارشدمعماری،موسسه آموزش عالی مارلیک

چکیده:

تغییر سبک زندگی،کمبود زمین در شهرها و افزایش میزان بلندمرتبه سازی مواردی هستندکه درمعماری دنیای امروز نمیتوان از آنهاچشم پوشیکرد لیکن این عوامل نباید ارزش سبزینگی در پایداری محیط زیست را به خطراندازد.یکی از راهکارهای معماران برای بازگشت به زندگی مطلوب با توجه به شرایط امروز بام سبز است که استفاده از آن میتواند در همسازی با محیط طبیعی،کاهش مصرف انرژی و افزایش سبزینگی موثر باشد.اقلیم مورد نظر مطالعه معتدل و مرطوب است که مهمترین عوامل تاثیرگذار آن بر معماری رطوبت بالای هوا ،خاک و بارندگی است . در این نوشتار چندشهراز نقاط مختلف جهان براساس شباهت در مهمترین معیارهای اقلیمی مانند دما،رطوبت و بارندگی انتخاب شده و نحوه ی استفاده از بام سبز در آنها مورد بررسی قرارگرفته است. ازطریق روش تجزیه و تحلیل و بررسی تطبیقی و قیاسی نمونهها روش طراحی بام سبز با استان مازندارن تطبیق داده شده تا بتوانیم از دستاوردهای بدست آمده در مازندران برای کاهش انرژی بهره مند شویم. براساس نتایج بدست آمده با تطبیق روشهای طراحی بام سبز در نمونههای مشابه با مازندران میتوان ازبام سبز به عنوان یکی از راههای کاهش انرژی در معماری استفاده کرد