سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه بهفر – کارشناس ارشد معماری
مریم معراج الدین – کارشناس ارشد معماری

چکیده:

وجود تهدیدات و خطراتی که به طور روزانه، شهروندان را در محلات مسکونی خود تحت تاثیر قرار می دهد عمده ترین مشکل ناشناخته ی محلات شهری و جامعه ای است که ما در آن زندگی می کنیم. این مسئله زمانی به بحران تبدیل می شود که افراد در فضای زندگی روزانه خود یعنی در فضای محل سکونت خود با رفتارهایی رو به رو شوند که در آن احساس عدم امنیت کنند، در واقع جایی که فرد می بایست در آن راحت بوده؛ و از آنجا استفاده نماید. بنا براین مسئله امنیت و احساس امنیت بیش از پیش در همهی فضاهای شهری و به ویژه در محلات مسکونی از اهمیت خاصی برخوردار گردیده است. با توجه به این نکته در این پژوهش سعی شده است تا با بررسی فضاهای امن در محله مسکونی اداره آب و فاضلاب بوشهر به عنوان نمونه موردی و عوامل ایجاد کننده امنیت در این محله مسکونی در جهت یافتن چاره ای برای این موضوع باشیم. انجام چنین پژوهشی در جهت یا فتن فضاهای امن در محلات مسکونی میباشد تا محلات مسکونی را از امنیت بیشتری برخوردار گردانیم. روند پژوهش بر اساس توضیح و بیان کلیاتی در مورد روش CPTED و تعاریف مرتبط با این نوع امنیت که میتواند در امنیت محیطی موثر باشد. موضوع، مطالعه وضع موجود نمونه مورد بررسی، هم چنین بررسی و مشاهدات میدانی و تحلیل و بررسی هایی در نمونه موردی و مقایسه آن با این روش، در نتیجه بیان مسیر و راه کارهایی برای شناخت محله امن و دست یابی به طراحی محیطی بهتر در محلات مسکونی است.