سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین مشتاق – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه گروه مهندسی عمران دانشگاه ارومیه
محمدرضا شیدایی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه ارومیه
حدیث اکرم – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت و ساخت دانشکده عمران دانشگاه تهر

چکیده:

امروزه گرایش روز افزونی به استفاده از سازه های فضاکار و بویژه سازه های فضاکار تخت دو لایه برای پوشش اماکن عمومی و پر ازدحام وجود دارد. از اینرو لازم است برای طراحی مناسب این سازه ها ، ضوابط و مقررات آئین نامه ای مشخصی مد نظر قرار گرفته شود. مرور و مقایسه آئین نامه های لرزه ای می تواند به تکمیل و اصلاح و به روز شدن آنها کمک کند. لذا در این مقاله به مرور و مقایسه ضوابط لرزه ای آئین نامه سازه های پرداخته شده است. در این مقایسه ضوابط بارگذاری ، تحلیل ، (JGJ 7- فضاکار ایران (نشریه شماره ۴۰۰ ) با آئین نامه سازه های فضاکار چین ( ۹۱ طراحی و آثار ناشی از زلزله بر سازه مدنظر قرار داده شده است. مباحث مطرح شده در این مقاله در بهبود و تکمیل ضوابط طرح لرزه ای سازه های فضاکار ایران می تواند موثر واقع شود