سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زیبا توکلی مقدم – استاد – هیئت علمی گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
سیدسعید توتونچی – دانشجو- کارشناسی ارشد رشته معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

شهرستان بوکان یکی از شهرهای جنوبی استان آذر بایحان غربی بوده که باتوجه به قرارگیری آن در سلسله جبال البرزدارای آب و هوای سرد و کوهستانی میباشد . معماری خانه های سنتی در این شهرستان باتوجه به معماری همساز بااقلیم منطقه سردطراحی شده است ، در حالی که بسیاری از واحد های مسکونی جدید الاحداث در این شهرستان بدون توجه به اقلیم منطقه و تنها با توجه به شرایط اقتصادی ساکنین شکل گرفته است که مشکلاتی از قبیل : عدم گرمایشو سرمایش کافی در فصول سرد و گرم منطقه ، عدم وجود رنگ ومصالح مناسب در نما و اجزای ساختمان و… را بوجودآورده است. لذا در این تحقیق با بازخوانی دوباره اصول طراحی اقلیمی شهرستان بوکان و عناصر و سازماندهی متناسببا خانه های سنتی ، و هم چنین مقایسه هرکدام با وضعیت موجود ، در نهایت اصول متناسب برای طراحی اقلیمی شهرستان بوکان یاداوری گشته و با ذکر پیشنهاداتی، اصول طراحی اقلیمی خانه های جدید معرفی شده است . برای این منظور از مشاهدات میدانی و کتابخانه ای استفاده شده است