سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهره درانی – زاهدان دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
محمدعلی منصوری بیرجندی –

چکیده:

دراین مقاله دوساختار از بلورهای فوتونی با آرایش های مثلثی متشکل از میله و حفره مورد بررسی قرارگرفته است طراحی دو ساختار به گونه ای صورت گرفته است که دریک فرکانس خاص از خود رفتاری مشابه ضریب شکست منفی نشان دهند ضریب شکست منفی دراین ساختار باعث میش ود تا در یک فرکانس خاص به عنوان وسیله ای برای ایجاد تصویر مورد استفاده قرارگیرند با توجه به نتایج شبیه سازی نظر به اینکه چه نوع تصویر سازی مورد نظر باشد ساختار را انتخاب می کنیم .