سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

کورش متولی – گروه شیمی کاربردی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
زهرا یعقوبی – دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

در این پژوهش، پساب یک واحد تهیه مواد غذایی که محصولاتش عمدتاً غیر گوشتی هستند،و در ظروف شیشه ای و فلزی به بازار عرضه می شوند،مورد مطالعه قرار گرفته است . در این مطالعه پساب خام که طی آزمایشهایی بار آلی قابل هضم ) (BOD5 در آنها عموماً کمتر از ۰۳۳ پی پی ام و بالاخره غیر هوازی مورد تثبیت قرار گرفت . در این آزمایشها جهت بهینه سازی روند تثبیت هیچگونه ترکیبات افزودنی از قبیل ترکیبات ازته به عنوان کمک خوراک و یا ترکیبات دیگر بکار نرفت . نتایج آزمایشها نشان می دهند که برای هضم غیر موازی راندمان تثبیت و جداسازی بار آلی قابل هضم بعد از دو هفته به مرز ۲۲ درصد می رسد . نتایج فوق راندمان عملیات را در موارد غیر هوازی اختیاری و هوازی معمولی بعد از گذشت همان زمان به ترتیب به ۲۳ درصد و ۲۲ درصد نشان می دهد . در ۰ مورد فوق راندمان کاهش بار آلی بعد از ۶ هفته بهبود محسوسی نمی یابد نتایج آزمایشات فوق نشان می دهد که اثر هوادهی در یک حوضچه هوادهی بر روی کاهش بار آلی قابل هضم بطور کلی متفاوت و بارز است . این آزمایشها نشان می دهند که ترکیبات فوق بعد از دو هفته هوادهی تا حدود ۴۲ درصد کاهش می یابند و کاهش جذب فوق بعد بعد از ۰ هفته تا ۴۶ درصد کاهش می یابند . و کاهش جذب فوق بعد از ۰ هفته تا ۴۶ درصد افزایش می یابد . در هر ۲ تکنیک فوق سینتیک کاهش بار آلی قابل هضم واکنشهای درجه یک را پیروی می کند .