سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ابوالفضل محمودی گوری – دانشگاه صنعتی اصفهان
مسعود امامی – دانشگاه یزد
مریم شرزه ای – دانشگاه یزد

چکیده:

پساب صنایع نساجی معمولا با داشتن مقادیر زیاد رنگ شناخته می شود درحالیکه با مقادیر زیادی جامدات معلق و با غلظت بالای COD ,BOD همراه است دراین تحقیق میزان رنگبری پساب شبیه سازی شده با استفاده از روش الکتروشیمیایی مورد بررسی قرارگرفت رنگبری برروی تمام رنگینههای متداول درصنایع نساجی انجام شد پساب سنتزی با استفاده ازرنگینه های مستقیم اسیدی راکتیو دیسپرس بازیک و خمی همگی با غلظت های بالا تهیهگردید ازچهارنوع الکترود جهت شناسایی مناسب ترین روش برای تصفیه پساب استفاده شد پساب رنگی و محلول الکترولیت نمک درپیل طراحی شده مورد تصفیه قرارگرفتند تمامی مراحل آزمایش با درنظرگرفتن سه فاکتور اصلی زمان میزان الکترولیت و ولتاژ و برای هرکدام درپنج سطح برای بدست آوردن شرایط بهینه انجام شد.