سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ابوالفضل محمودی گوری – دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان
مسعود امامی – دانشگاه یزد
مریم شرزه ای – دانشگاه یزد
سیدعباس میرجلیلی – دانشگاه یزد

چکیده:

پساب صنایع نساجی با نمایش قدرت رنگی بالا شناخته شده است در حالی که با مقادیر زیادی جامدات معلق و با غلظت بالایCOD, BOD همراه است. در این تحقیق میزان رنگبری پساب شبیه سازی شده با استفاده از روش الکتروشیمیایی مورد بررسی قرار گرفت. رنگبری بر روی تمامی رنگینه های متداول در صنایع نساجی انجام شد، پساب سنتزی با استفاده از رنگینه مستقیم،اسیدی، راکتیو، دیسپرس، بازیک و خمی، همگی با غلظت بالای تهیه گردید. از ۴ نوع الکترود جهت شناسایی مناسب ترین روش برای تصفیه پساب استفاده شد. پساب رنگی و محلول الکترولیت نمک، در پیل طراحی شده مورد تصفیه قرار گرفت ند . تمامیمراحل آزمایش با در نظر گرفتن ۳ فاکتور اصلی ، زمان ، میزان غلظت الکترولیت و ولتاژ و برای هرکدام در پنج سطح برای بدست آوردن شرایط بهینه انجام شد.محدوده تغییرات این پارامتر ها برای زمان از ۱۰ تا ۴۰ دقیقه ،منبع ولتاژ از ۵ تا ۲۰ ولت و ۲ تا ۶ گرم نمک به عنوان الکترولیت بود که بهترین نتایج در زمان ۴۰ دقیقه ۲۰ ولت و ۴ گرم برلیتر الکترولیت بدست آمد. با استفاده از این روش توانستیم تا۹۹درصد از پساب های شبیه سازی شده را رنگبری کنیم ، همچنین میزان کاهشBOD, COD نیز قابل توجه میباشد.