سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نسرین صادقی – عضو هیئت علمی و مدیرگروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی گن
عبدالله غلامی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه عل
سمانه سالاری – دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت حرف های، کمیته تحقیقات دانشجویی، دان

چکیده:

تصادفات سالانه باعث مرگ حدود ۲۵۹۲۰ نفر میشوند. در این مقاله تصادفات ناشی از خواب آلودگی و سن بررسی میشوند. مطالعه توصیفی- تحلیلی-مقطعی و نمونه ها شامل ۱۰۰ راننده که بصورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه ومصاحبه بود. آنالیز توسط ۱۶-SPSS- انجام شد. میانگین سن رانندگان ۱۱/۷ ۳۹/۱۵و میانگین سابقه کارشان ۱۴ سال بود. علت تصادف در ۲۰ % موارد خواب آلودگی وحواسپرتی وبیتوجهی به جلو بود. از این میزان ۵۰ % صرفاً به دلیل خواب آلودگی، ۲۵ % به دلیل خواب آلودگی و حواسپرتی، ۲۵ % به دلیل خواب آلودگی و بی توجهی به جلو و در ۸۰ % باقیمانده علت تصادفات بیتوجهی به جلو، نقص فنی، سرعت بالا، مشکل بینایی، علایم جاده ای و… بود. تصادفات ناشی از خواب آلودگی در رانندگان مسن بیشتر بود. باتوجه به سهم ۲۰ درصدی خواب آلودگی لازم است توجه بیشتری به خواب رانندگان معطوف گردد. برای کاهش تصادفات لازم است در معاینات رانندگان با استفاده از تستهای مناسب، غربالگری افرادی که مشکلات خواب دارند به ویژه سالمندان انجام شود.