سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدجواد صفاریان – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه آزادقزوین
اشکان غلامعلی زاده – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه آزادقزوین

چکیده:

اگر تیرهای میانطبقه بتنی در ناحیه اتصال خود به ستون لنگر تحمل کنند و هنگام زلزله نیز گیرداری خود را حفظ کنند و همچنین اثر شمشیری پله در سختی سازه دیده شود، آنگاه مرکز سختی نسبت به حالت مدلسازی تیرهای میانطبقه به صورت مفصلی و در نظر نگرفتن سختی شبهبادبندی دالهای مورب اختلاف زیادی پیدا کرده و پیچش در طبقات ایجاد میشود. در ادامه با توجه به بالا رفتن سختی سازه، زمان تناوب تحلیلی کاهش یافته و ممکن است برش پایه ساختمان زیاد شود و به تبع آن تاثیر بر تمام المانهای لرزهای داشته باشد، از طرفی این تیرها نباید باعث ایجاد ستون کوتاه در سازه شوند بنابراین باید زودتر از ستونها به مفصل پلاستیک برسند. پس با توجه به موضوعات مطرح شده، بررسی زمان تشکیل مفصل پلاستیک و رفتار تیرهای میانطبقه در هنگام زلزله امری ضروری به نظر میرسد