سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

لیلا امانت بهبهانی – دانشجوی مهندسی ابیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر مقطع کارشناسی ارشد
حجت اله اروانه – دانشجوی مهندسی ابیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر مقطع کارشناسی ارشد

چکیده:

با توجه به اینکه اراضی تحت کشت ابی تنها حدود ۲۰% کل اراضی تحت کشت جهان را شامل می گردد حدود ۵۰% غذای دنیا از این اراضی بدست می اید بنابراین نقش اراضی ابی در افزایش تولید در واحد سطح کاملا محسوس می باشد سابقه تاریخی موضوع نشان میدهد که دولت مدیر خوبی در بهره برداری و نگهداری از تاسیسات ابی نیست باید جایگزینی مناسب جهت عهدهدار شدن وظایف دولت درا ین خصوص پیدا نمود بطوریکه بتواند ضمن کاهش تصدی گری دولت بهبود و مدیریت بهره برداری و نگهداری و توزیع آب را تضمین نماید. با سپردن کار مردم به مردم درامور مرتبط با آب کشاورزی در شبکههای ابیاری و زهکشی و دشتها می توان بهینه سازی مصرف آب و افزایش راندمان ابیاری را بهدست اورد با مدیریت مشارکتی می توان در راستای توسعه امور زیرساختی و تولیدی محصولات کشاورزی نیز گامهای مثبتی برداشت. دشت ارغوان واقع در غرب جاده بهبهان – اهواز که دراین دشت ۱۲ مزرعه به مساحت ۶۵۰ هکتار از اراضی یکپارچه شده موصوف به جنومیلک و قلعه رئیس تقی به این جهت که منطقه از مناطق و مزارع مهم و با استعداد کشاورزی منطقه محسوب می شود جهت تشکیل تعاونی آب بران انتخاب گردید که دراین مقاله به مسائل و موانع موجود برسر راه این شرکت ها پرداخته است.