سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اعظم حبیبی پور – کارشناس مسئول زیستگاهها و امور مناطق- اداره کل محیط زیست استان یزد

چکیده:

تشکل ها ی غیر دولتی نقش مهمی در فرهنگ سازی زیست محیطی و ایجاد و به کارگیری ظرفیت های اجتماعی در زمینه محیط زیست دارند. این تشکل ها به دلیل اینکه داوطلبانه و غیر انتفاعی فعالیت می کنند، پتانسیل های مطلوبی در زمینه حفاظت محیط زیست دارند. شناسایی و ساماندهی تشکل های توانمند و معتمد و واگذاری فرصت های مناسب به آنها می تواند زمینه مشارکت آحاد جامعه در مقوله محیط زیست را به نحو مقتضی امکانپذیر نماید. ضمن اینکه این راهبرد با رویکرد های دولتی در زمینه برون سپاری فعالیت های قابل واگذاری به بخش خصوصی تطابق دارد. اولین تشکل غیر دولتی زیست محیطی در کشور مربوط به استان یزد بوده است، که از ابتدای دهه ۱۳۵۰ فعالیت خود را با هدف تثبیت شن های روان و بیابانزایی آغاز کرد. در حال حاضر ۵ تشکل در زمینه حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست در استان یزد فعالیت می کنند. این نوشتار نقش تشکل های غیر دولتی و وضعیت آنها را دراستان یزد تبیین و در نهایت برنامه ای را به منظور توسعه فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست از طریق آن ها ارائه نموده است