سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسین پاریاب – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی
مریم کشاورزی – عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا تهران
زهرا یزدان بخش – عضو هیئت علمی دانشگاه آزادابرکوه

چکیده:

جنسPhalaris درایران با ۵گونه و ۶تاکسون شناخته میشود هدف ازاین تحقیق بررسی و مطالعه صفات تشریحی کم و کیفی استفاده از صفات تشریحی به منظور تفکیک کارامدتر ارایه ها و شناسایی متغیرترین صفات تشریحی درمیان گونه های این جنس درایران است ساختمان تشریحی غلافدر۴۷ واحد جمعیتی از ۵گونه Phalaris با نامهای Ph. varparadoxa,Ph.paradoxavarpraemorsaPh.paradoxa Ph.arundinacea,Ph.brachystachys,ph.minor canariensis با جمع آوری گسترده از برخی استانهای ایران مورد بررسی واقع شد واحدهای جمعیتی این آرایه ها تاکنون درایران مورد بررسی واقع نشده بود بررسی های تشریحی غلاف انجام شد دراین پژوهش ۸ صفت کمی و کیفی مورد استفاده قرارگرفتند نتایج حاصل از مشاهدات با روشهای آماری شامل تجزیه به عاملها تجزیه به مولفه های اصلی و تجزیه و تحلیل خوشه ای بررسی شدند.