سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهره سلطانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
بهرام سلطانی سولگانی –
مریم ابریشم کار –

چکیده:

تولید ازمخازن نفت و گاز همیشه همراه با تولید ناخواسته آب همراه نفت می باشد آب تولیدی همراه با مقادیر زیاد نمکهای محلول متفاوت می باشد که درفرایند تولید نفت پساب محسوب می شود بهترین راه حل تزریق مجدد آنها به مخزن جهت تثبیت فشار میباشد اما تزریق آنها به مخزن دیگر ممکن است بدلیل عدم همخوانی یونهای محلول نفت باعث ایجاد رسوب برخی ازیونهای محلول درآن میگردد اینپژوهش سعی دربررسی اثرتزریق پساب به یکی ازمخازن و امکان تشکیل رسوب با انجام ازمایشهای بسیار دقیق برروی آب و انالیز شیمیایی آن و نیز مدلسازی نموده است شناسایی عناصر سازنده دونمونه آب به کمک دستگاه های نورسنج شعله طیف سنج نشری و پلاسمای جفت شده القایی انجام گرفت و سپس اختلاط آبها درنسبت های حجمی مختلف مورد بررسی قرارگرفت