سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امین امینیکیا – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی، شرکت مهندسی مشاور آب آرا سازه
نرگس یزدخواستی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه تهران
لیلا کرمالهی – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوبشناسی و سنگشناسی رسوبی، دانشگاه بوعلیسینا
سیامک بهاروند – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

چکیده:

سد خاکی نورآباد در استان لرستان در۱۰kmشهر نورآباد واقع گردیده است. منطقه مورد مطالعه درناحیه زاگرس مرتفع واقع شده است. بطور کلی ساختگاه سد نورآباد به دو قسمت خاک و سنگ قابل تفکیک میباشد. جناح چپ این سد از مصالح خاکی تشکیل شده که براساس طبقهبندی یونیفاید از نوعGW-GC میباشند. جناح راست سد غالباً سنگی میباشد. سنگهای آهکی، آتشفشانی، شیست و رسوبات آبرفتی،واحدهای زمینشناسی محدوده ساختگاه را تشکیل میدهند. شاخص کیفی توده سنگهای ساختگاه در رده ضعیف قرار دارد. بر اساس نتایج آزمایشات لوژن، نفوذپذیری توده سنگهای ساختگاه سد زیاد میباشد. همچنین باتوجه به نتایج آزمایشات لوفران، آبرفتهای موجود در تگیهگاه چپ و آبرفتهای بستر رودخانه دارای نفوذپذیری متوسط تا زیاد میباشند. گرادیان هیدرولیکی در هر دو تکیهگاه بهسوی رودخانه میباشد. لذا در تگیهگاهها مشکل خاصی از لحاظ فرار آب وجود نخواهد داشت.