سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جواد مستوفی فخرایی – رئیس اداره بازرسی فنی و خوردگی فلزات شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق خانگ
حسین هنرورخدابخش – رئیس اداره بازرسی فنی شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق خانگیران
صادق هوشمندزعفرانی – کارشناس ارشد بازرس فنی

چکیده:

گاز ترش یکی از منابع عظیم گازی در میهن عزیزمان ایران می باشد با توجه به حضور هیدروژن درگاز ترش، مکانیزمهای تخریب متفاوتی از جمله ترک خوردگی هیدروژنیHIC) و ترک خوردگی هیدروژنی تنشی SOHIC)حاصل می گردد. در این مقاله به برررسی تخریب های حاصل از گاز ترش بر روی بدنه یک عدد شیر کنترل مورد استفاده در مسیر جریانی گاز ترش پرداخته شدهاست مطالعات انجام شده بر روی مقاطع خروجی، نشیمنگاه و انتهای گلدانی نشان می دهند که قسمت خروجی و نشیمنگاه بوسیله جوش تعمیر شده اند فلز جوش حاصل دارای حفره ها و ترک های فراوانی بوده که در حضور گاز ترش، وجود این ترک ها و حفره ها میتواند مکان های مناسبی برای تجمع هیدروژنبوده منجر به تشدید ترک خوردگی گردد بررسی های میکروسکوپی از سطح تماس با گاز ترش مربوط به فلز جوش درقسمت خروجی شیر کنترل بیانگر وجود ترک های هیدروژنی پله ایHIC/SWC) بوده و در فلز جوش قسمتنشیمنگاههر دو نوع پله ایHIC/SWC و القا شده هیدروژنی تنشی جهت دارSOHIC) مشاهده گردید.