سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی مهبد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
علی احمدی جزنی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین
عبدالله تبرئی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
عبدالغفار قربانی پور – کارشناسی ارشد مهندسی عمران مکانیک خاک و پی

چکیده:

این مطالعه شبیه سازی عددی و مدل آزمایشی روی سد رقومی بتنی فرضی برای بوجود آمدن ترک ها براساس کاهش فرکانس طبیعی را ارایه می کند تاثیر ترک ها درخاصیت دینامیکی سد قوسی تحلیل شده ست یک شبکه آماری پیشنهادی که ترک به علت کاهش قابل توجه فرکانس طبیعی پدید می آید تحلیل عددی و مدل آزمایش کاهش ترک های اتفاق افتاده در درسدقوسی را نشان میدهد که میت وان با استفاده از شبکه عصبی آماری براساس اطلاعات شبیه آن را نشان داد.