سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمیرا فتحی گلپاشا – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم خاک
هادی قربانی – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود
ناصر حافظی مقدس – دانشیار دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

امروزه شیرابه خروجی از محل دفن و مدیریت آن به عنوان یکی از بزرگترین مشکلات زیست محیطی مرتبط با محلهای دفن زباله شناخته شده است مرکز دفن زباله شهرستان آمل منطقه عمارت می باشد که وسعت حدود ۱۶ هکتار دارد این مکان در ۲۸ کیلومتر شهرآمل واقع شده که زباله های شهر غالبا به این مکان منتقل می گردد روش دفن زباله دراین مکان به صورت دفن سطحی با پوشش نهایی سنگهای شکسته کوهی است و شیرابه حاصل از زباله در گودالهای اطراف به صورت حوضچه ای تجمع یافته و یا بعضا از طریق زهکش ها و خلل و فرج های واقع در سازند خاک به جریان رودخانه هراز می پیوندد دراین تحقیق به منظور بررسی تغییرات فصلی ترکیب شیرابه نمونه های شیرابه در دو فصل خشک شهریور و مرطوب فروردین اردیبهشت برداشته و مورد آنالیز قرار گرفت نتایج آنالیز حاکی از بار آلی بالای شیرابه و غلظت کم فلزات سنگین بود همچنین غلظت اکثر فاکتورهای تعیین شده در فصل خشک بیش از فصل مرطوب بود.