سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهره کاملی – کارشناس ارشد علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم و عضو باشگاه پ
اردلان علیزاده – استادیار و عضو هیات علمی گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز دانشگاه آ
عبدالحسین ابوطالبی – استادیار و عضو هیات علمی گروه علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ج

چکیده:

گیاه آنیوزه Ferula assa- foetida یکی از گونه های آندمیک جن فرولا در ایران است. صمغ آنیووزه اثور ضد تشن ، قاعده آور و ضد کرم دارد و در معالجه بیماری های با منشا عصوبی، دسوتگاه تنفسوی، اسپاسوم حنجوره، آسوم ودستگاه هضم و همچنین در رفع یبوست در افراد مسن به کار می رود. آنیوزه دارای دو نوع تلخ و شیرین است. هدف از این مطالعه بررسی اجزای تشکیل دهنده اسان صمغ آنیوزه تلخ بود. در این مطالعه اسان صمغ آنیوزه تلوخ برداشت شده از منطقه لارستان فارس در بهار ۱۳۸۹ توسط تکنیک های GC و GC/MS آنالیز گردیود. نتوای بوه دست آمده نشان می دهد، این اسان حاوی بیش از ۳۶ ترکیب (معادل تقریبا ۹۵/۹۴ درصد)است . ترکیبات اصلی اسان عبارت بودند از بیس (۱-متیل پروپیل دی سولفید) (۲۹/۶۸%) زد-۱-پروپنیل سیس -بوتیل دی سولفید (۱۹/۳۴%) و ۱-پروپنیل سی بوتیول دی سوولفید (۱۵/۷۳%) آلفوا پینن (۸/۱۵%) زد- بتا- اوسیمن (۶/۰۹%) ۱۰-اپی گاما – ایودسمل (۳/۹۹%)، ۴-اپی- سیس- دهیدروآگاروفوران(۳/۱۱%).