سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه گشناباد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
اردلان علیزاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
بهنام بهروزنام – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

چکیده:

تیره نعناع سانان Lamiaceae یا Labiatae یکی از بزرگترین تیره های گیاهی است که دارای حدود ۲۰۰ جنس و دو تا پنج هزار گونه از بوته های معطر و درختچه های کوتاه است سرشاخه های گیاهان دارویی آویشن برگ ب اریک Ziziphora clinopodioides و آویشن دنایی Thymus daenensis از گیاهان موجود در طبیعت و کاشته شده برداشت شدند اسانس گیاهان به روش تقطیر با آب توسط دستگاه کلونجر استخراج گردید اسانس به دست آمده توسط دستگاه گاز کروماتوگرافی GC و گاز کروماتوگرافی متصل به طیف سنجی جرمی GC/MS تجزیه شد نتایج این پژوهش نشان داد که میانگین درصدوزنی اسانس آویش برگ باریک ۰/۹۴ درصد و آویش دنایی ۲/۳۷ درصد می باشد در اسانس آویش برگ باریک ۳۳ ترکیب شناسایی شد که مهمترین آنها عبارتند از پولگون ۲۳/۰۶% منتون ۱۹/۴۷ % ، پی – منت – ۳ – ان – ۸ – ال ۱۰/۴۲ % ، ۸و۱ سینئول ۷/۸۹% منتول ۷/۲۴ % پی پریتون ۶/۲۵% نئومنتیل اکتات ۴/۲۴% بتابوربونئون ۳/۷۵% پی پری تنن ۲/۹۰% کاریوفیلن اکسید ۲/۴۸% و سابینن ۲/۲۱ % در اسانس دنایی ۲۶ ترکیب شناسایی شد که مهمترین آنها عبارتند از تیمول ۸۲/۸۹% گاما – ترپینن ۵/۰۶% و پارا سیمن ۲/۵۹% بود.