سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامحسین اکبری – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمود فغفورمغربی – دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد
صابر تارم – دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی عمران مهندسی آب

چکیده:

پدیده فرسایش و رسوبگذاری تحت اثر سیلاب باعث تغییر فرم بستر و مقطع هندسی رودخانه و درنتیجه تهدید مناطق مجاور رودخانه در هنگام سیلاب تبعات زیست محیطی و افزایش هزینه لایروبی می شود از این رو مدلهای ریاضی و روابط متعددی برای بررسی انتقال رسوب در رودخانه ها ارائه شدها ست که به علت تاثیر تغییرات مکانی و زمانی شرایط هیدرولوژیکی حوضه آبریز وهیدرولیک رودخانه از پیچیدگی خاصی برخوردار است و به پارامترهایی مانند دانه بندی ذرات بستر دمای آب و سرعت سقوی ذرات بستگی دارد دراین تحقیق نتایج حاصل از مدلسازی تغییر فرم بستر در بازه ای از رودخانه فاروب رومان نیشابور با استفاده از ترکیب معادلات مختلف انتقال رسوب و روشهای محاسبه سرعت سقوی ذرات بررسی می شود بدینمنظور از مدل HEC RAS 4.1 که قابلیت مدلسازی جریان آب و رسوب در بسترهای متحرک را داراست استفاده شدها ست.