سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش پیل سوختی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نسیم میرکاظمی – دانشجو کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
امیر مقصودی پور – استادیار، پژوهشگاه مواد و انرژی کرج
مرتضی تمیزی فر – دانشیار، دانشگاه علم و صنعت ایران
سعید باغشاهی – استادیار، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

چکیده:

تحقیق حاضر، سل پلیمری زیرکونیای پایدارشده با ۸ درصد وزنی ایتریا با کنترل هیدرولیز و چگالش پیش ماده زیرکونیوم تترا پروپوکسیدZr(OPr4 به عنوان منبع تأمینZrO2 سنتز شد. ایتریم نیترات هگزاهیدرات به عنوان منبع تأمینY2O3 و استیل استون به عنوان لیگاند کی لیت-ساز جهت کنترل سرعت واکنش بالای آلکوکسید زیرکونیم با آب مورد استفاده قرار گرفتند. نانوپودرهای بدست آمده در دماهای مختلف به مدت ۲ ساعت کلسینه شده و جهت بررسی فازی، تحت پراش اشعه ایکسXRD) و طیف سنجی رامانRaman) قرار گرفتند. همچنین اندازه دانه ها با فرمولشرر بدست آمد. الگوی XRD بیانگر تشکیل فاز مکعبی بوده و در طیف سنجی رامان حضور پیک شاخص درcm-1 620 تأیید کننده نتایجXRD می باشد.