سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سمیه بخارائی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم وصنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی،
اورنگ عیوض زاده – استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پی
کاوه زرگری – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین

چکیده:

روغن دانه نسترن وحشی ارزش تغذیه ای بالایی داشته و از اینرو کاربردهای زیادی در صنایع غذایی، دارویی و آرایشی دارد. این تحقیق به منظور شناسایی و سنجش ترکیبات مهم غیر صابونی شونده و ترکیب تری آسیل گلیسرول های روغن دانهنسترن وحشی انجام گرفت. در این تحقیق پس از چیده شدن میوه های نسترن وحشی، دانه از میوه ها جدا و در دمای محیط خشک شده و بوسیله آسیاب مخصوص خرد و نرم شدند. روغن دانه نسترن وحشی توسط حلال استخراج و پس از تعیین درصد آن، خصوصیات شیمیایی روغن استخراج شده مانند ترکیب تری آسیل گلیسرول ها، میزان استرول ها، توکوفرول ها و کاروتنوئید کل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که دانه نسترن وحشی دارای ۸/۹۳درصد روغن است. روغن دانهنسترن وحشی حاوی۳۸۱/۸۰mg/kg توکوفرول می باشد که دلتا توکوفرول، توکوفرول اصلی روغن دانه نسترن وحشی است