سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیده خدیجه مهدوی – استادیار گروه منابع طبیعی ، نور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، ایران
جلال محمودی – استادیار گروه منابع طبیعی ، نور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، ایران
لیلا روزبه نصیرایی – استادیار گروه منابع طبیعی ، نور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، ایران
سمانه السادات محروزنی کچبی – کارشناس ارشد مرتعداری دانشگاه ازاد اسلامی واحد نور

چکیده:

به منظور شناسایی ترکیبات اسانس ، سرشاخه های گلدار گونه سنبله بادکنکی در اوایل خرداد ماه سال ۱۳۹۱ از مراتع واوسر دراستان مازندران جمع آوری و سپس در سایه خشک گردیدند. استخراج اسانس به روش تقطیر با آب و توسط دستگاه طرح کلونجر برای مدت ۴ ساعت انجام شد. ترکیبهای شیمیایی اسانس با استفاده از دستگاه های گاز کروماتوگرافی گازی (GC) و گاز کروماتوگراف متصل به طیف سنج جرمی (GC/MS) شناسایی شدند. بازده متوسط تولید اسانس بر حسب وزن اسانس در ۱۰۰ گرم سرشاخه خشک ۱/۵ درصد تعیین و ۳۲ ترکیب شناسایی شد. ترکیبات عمده اسانس چهار ترکیب عمده اسانس چهار ترکیب Germacrene-D (8/7%)؛ Bicyclogermacrene (11/2%)؛ α-pinene (4/5%) و Spathulenol (3/1%) می باشد.