سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محسن فراهی – .دانش آموخته کارشناسی ارشد بیابانزدایی دانشگاه زابل.
سعید محمدی – دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ع

چکیده:

براساس بررسی به عمل آمده دو گونه گیاهی از جنس Aeluropus به نام های A.lagopoides و A.littoralis که از گندمیان چند ساله می باشند، در مراتع شور حاشیه دریاچه هامون رویش دارند. در این تحقیق به مطالعه ترکیب شیمیایی این دو گونه پرداخته شده تا با استفاده از نتایج حاصل از این تحقیق و معرفی این گونه ها در برنامه مدیریت مرتع گام های مفید و موثری را برداریم. به منظور اندازه گیری ترکیبات شیمیایی این دو گونه، ابتدا نمونه های گیاهی در سه مرحله شامل رشد رویشی، گلدهی و رسیدن بذر از رویشگاه های طبیعی آن در مراتع شور و قلیا جمع آوری و سپس نمونه ها بلافاصله به آزمایشگاه تغذیه دام وطیور دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل منتقل و در آزمایشگاه با روش های معمول و استاندارد اقدام به اندازه گیری و تعیین ترکیبات شیمیایی گردید. نتایج حاصله نشان داد که در مرحله رشد رویشی میزان پروتئین خام، چربی، الیاف خام، خاکستر، فسفر، نمک طعام و انرژی خام در گونه A.lagopoides به ترتیب برابر ۱۰/۳۵ درصد , ۱/۸۸ درصد , ۱۸/۸۸ درصد , ۱۱/۳۰ درصد , ۰/۲۹ درصد , ۴/۹۸ درصد و۳/۵۵ کیلوکالری بر گرم و در گونه A.littoralis به ترتیب برابر ۱۴/۲۲ درصد , ۱/۷۷ درصد , ۱۹/۳۸ درصد , ۱۱/۶۵ درصد , ۰/۲۹ درصد , ۴/۸۴ درصد و ۳/۸۸ کیلوگرم بر گرم بوده است. همچنین در مراحل گلدهی و رسیدن بذر نیز ترکیبات شیمیایی اندازه گیری شد. لذا با توجه به تعیین ترکیبات شیمیایی این گونه ها و برخورداری از ارزش غذایی خوب، می توان از این گیاهان در برنامه های مدیریت مراتع سود جست.