سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

طیبه شمس پور – استادیار شیمی تجزیه دانشگاه شهید باهنر کرمان
حمیده اسداله زاده – استادیار شیمی تجزیه دانشگاه شهید باهنر کرمان
اسما عربپور – دانشجوی شیمی تجزیه

چکیده:

اسانس گیاه ziziphora clinopodioides lam جمع آوری شده از منطقه کرمان با استفاده از کروماتوگرافی گازی متصل به طیف نگار جرمی مورد شناسایی کیفی و کمی قرارگرفت آزمایشی درچهار تکرار به اجرا درآمد توانهای مختلف میکروویو شامل ۴۰۰، ۵۰۰ ، ۶۰۰ و ۶۲۰ و ۶۳۰ ، ۶۴۰ ، ۵۶۰ ، ۶۶۰ ، ۶۷۰ و ۶۸۰ ، ۷۰۰ دراین آزمایش مورد ارزیابی قرارگرفتند و نتایج با یکدیگر مقایسه شدند در توان ۶۵۰ دستگاه ماکروویو بیشترین مقدار اسانس در مدت ۱۵ دقیقه جمع آوری شد ۱٫۴۰۸%W/W و ارزیابی کیفی اسانس دراین توان ۵۶ ترکیب را نشان داد اما در توان ۶۳۰ دستگاه ماکروویو اسانس جمع آوری شده در مدت زمان ۱۵ دقیقه با اینکه وزن کمتری داشت ۱٫۲۳۸%W/W اما دارای بیشترین تعداد ترکیبات ۸۴ ترکیب بود. مهمترین این ترکیبات عبارتند از: پولگون ۲۷٫۷۴% و متیل ۵E -5و۷- اکتا دی انو ایت ۶٫۹۲ % و ۱و۸- سینئول ۶٫۱۶%