سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی حقیری – کارمندبازرسی فنی شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان
اکرم فکوری – کارشناس ارشد بازرسی فنی
مصطفی کتابچی – کارشناس خرید خارج
نادر پروین – استادیار دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

دراین پژوهش ورقهای دوفلزی مس ـ آلومینیوم ازطریق جوش سرد نوردی تولید و سپس در دمای ۴۰۰ درجه سانتیگراد به مدت ۲۰ ساعت آنیل گردیدند درطی عملیات آنیل نفوذی دو فلز مس و آلومینیوم دریکدیگر نفوذ می کنند و درفصل مشترک ترکیبات بین فلزی تشکیل میگردد ضخامت لایه بین فلزی با استفاده از تصاویر میکروسکوپ الکترونی sem و همچنین پروفیل سختی فصل مشترک قابل اندازه گیری است لایه های بین فلزی شامل ترکیبات بین فلزی جداگانه CuAl و Cu3Al Cu4Al3 CuAl2 است هرکدام ازاین ترکیبات مقاومت الکتریکی و سختی مخصوص به خود دارند که از منابع قابل دسترسی می باشد پروفیل سختی فصل مشترک سختیهای مختلفی را نشان میدهد که هرکدام نشان دهنده یک فاز بین فلزی است