سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

یحیی فطرسی – دانشگاه تبریز
رئوف مبشری – دانشگاه ساسکس انگلستان
فرید وکیلی تهامی – دانشگاهتبریز

چکیده:

در این تحقیق بررسی ترمومکانیکی پیستون خودروROAمد نظراست. برای این منظور می بایست تمام تنشهای وارده بر پیستون تعیین و اثر آنها محاسبه شوند. تنشها به دو دسته حرارتی و مکانیکیطبقه بندی می شوند. تنش حرارتی شامل تغییرات دما بر اثر احتراق و انتقال حرارت و تنش مکانیکی شامل فشار ناشی از احتراق و اینرسی است. تنش های حرارتی تنها در زاویه ای از میل لنگ که در آن دمای ماکزیمم اتفاق می افتد، بررسی می شود. این حالت معمولا در ادبیات فن در دور موتوری که ماکزیمم توان به دست می آید، فرض می شود و به همین ترتیب تنشهای مکانیکی نیز در زاویه ای از لنگ بررسی می شود که ماکزیمم فشار (تنش ناشی از فشار گازهای احتراق) و ماکزیمم شتاب (تنش ناشی از اینرسی) اتفاق می افتد و در نهایت تنش ها با یکدیگر سوپرپوزیشن می شوند.