سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نسرین سهرابی – استادیار دانشگاه پیام نور
معصومه طایی –
حسن حدادزاده –
سمیه غفاری –

چکیده:

پیروکسیکام pirox متعلق به گروه داروهای غیراستروئیدی ضدالتهابی NSAIDS است ازا ین داروها به عنوان مسکن و تب بر استفاده میشود همچنین این دسته از داروها دارای اثربازداری شیمیایی روی سرطانهای مختلف هستند دراین مطالعه ابتدا خواص فیزیکی شیمیایی کمپلکس مس پیروکسیکام (PIROX)2(DMF)2 CU با تکنیک طیف سنجی مرئی ماورا بنفش درمحدوده مرئی مورد بررسی قرارگرفت و سپس برهمکنش محلول مس پیروکسیکام با DNA ct- درمحدوده دمایی ۲۵تا۴۵ درجه سانتیگراد بررسی شد و درنهایت بابررسی نتایج حاصل از طیف سنجی و محدوده ای از غلظت که محلول مس پیروکسیکام از قانون بیر لامبرت تبعیت می کند و با استفاده از روابط ترمودینامیکی اقدام به محاسبه پارامترهای ترمودینامیکی این برهمکنش گردید همچنین پیوند کمپلکس مس پیروکسیکام و DNA ct- با اتیدیوم برمید و اثرقدرت یونی بررسی شد.