سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حامد رشیدی – دانشجوی دکتری دررشته مهندسی شیمی
حبیب آل ابراهیم – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
بهرام دبیر – استاددانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

دراین مقاله واکنش احیا اکسید نیکل به متان مورد بررسی قرارگرفته است نتایج محاسبات ثابت تعادل نشان میدهد که متان نسبت به کربن قابلیت بیشتری جهت احیا اکسید نیکل دارد و دردمای پایین تری وارد واکنش می شود با استفاده از برنامه نویسی خطی انرژی ازاد گیبس واکنش احیا اکسید نیکل با متان درمحدوده دمایی ۹۰۰-۶۰۰درجه حداقل سازی گردید تا توزیع محصولات واکنش مورد بررسی قرارگیرد باتوجه به نتایج دردماهای بالاتر ازحدود ۷۰۰درجه نسبت هیدروژن به منوکسیدکربن تقریبا دو پیش بینی میشود همچنین هیدروژن و منوکسید کربن قسمت عمده فاز گازی را تشکیل میدهد درصد تبدیل متان نیز به اندازه کافی بالا میب اشد بدین ترتیب امکان تولید فلز نیکل دردماهای کمتر نسبت به حالت احیا با کک وجود دارد