سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد علی مسیگل – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
ایرج گودرزنیا – دکترای مهندسی شیمی ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی و نفت ، دانشگاه
هادی ناظم – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

خاصیت حلالیت بسیار خوب مایعات یونی عامل بسیار مهمی در گسترش استفاده از این نوع مواد به عنوان جایگزینی برای حلال های متداول و رایج امروزی بوده است . هم چنین استفاده از سیالات فوق بحرانی به علت هزینه کم و خاصیت غیر سمی بودن آن ها و قابلیت بازیابی و جداسازی از محصولات به نحو چشمگیری افزایش یافته است. در این تحقیق مدل سازی ترمودینامیکی رفتار فازی سیستم مایعات یونی – کربن دی اکسید فوق بحرانی بررسی شده است. مطالعه صورت گرفته با بهره گیری از نرم افزار متلب صورت پذیرفته است. با در اختیار داشتن داده های تجربی که شامل نمودار فشار سیستم در مقابل درصد حلالیت کربن دی اکسید در مایع یونی -۱ آلکیل ۳- متیل ایمدازولیوم بود و هم چنین استفاده از قابلیت بهینه سازی و تنظیم پارامتر های معادله حالت پنگ رابینسون در نرم افزار متلب ، در نهایت مقادیر بهینه در سه دمای ۳۱۳/۱۵، ۳۲۰ و ۳۴۰ درجه سانتی گراد های شامل مایعات یونی و کربن دی اکسید فوق بحرانی در دماهای مورد اشاره است.