سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

صمد برسیاه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه ، گروه مهندسی نفت ، امیدیه ، ایران
عاشوری – دکتری مهندسی شیمی

چکیده:

رسوب آسفالتین یکی از مهمترین مشکلات مشترک در صنعت نفت در تمام دنیا هنگام تولید نفت وفرآورده های پالایش است. به همین دلیل پیش بینی شرایط تشکیل رسوب آسفالتین امر مهمی می باشد ولیمتاسفانه هیچ مدل پیش بینی شده ای برای رفتار آسفالتین وجود ندارد زیرا مکانیسم ته نشینی و رسوب آسفالتین به علت پیچیدگی آن هنوز تحت بررسی می باشد. در این پروژه سعی شده است در یکی از مخازن جنوب غرب ایران، آسفالتین مدل سازی شده و با ترسیم و تحلیل نمودارهای درصد رسوب آن، جهت کاهش رسوب و به تعویق انداختن آن پیشنهاداتی ارایه شود. معادله حالت استفاده شده معادلهPeng Robinson سه پارامتری می باشد که ازمتداولترین معادلات حالت در مهندسی نفت می باشد. بر روی نفت مورد نظر سه نمونهsample گرفته شده است کهنمونه نهایی مخلوطی از آنها انتخاب گردیده است و بر روی آن دو تستCCEو یک تستDL صورت گرفته است تستهای آزمایشگاهی را جهت تنظیم معادله حالت وارد کردیم و عمل رگراسیون انجام گردید که تطابق خوبی میان داده های آزمایشگاهی و محاسبات انجام شده ، حاصل گردید . پس از آن فوگاسیته مبنا برای رسوب آسفالتین اندازه گیری شد و مدل رسوب آسفالتین ساخته شد و در نهایت پارامترهای مدل جامد جهت انطباق با رسوب آسفالتین تنظیم شد و این گونه نتیجه گیری شد که بیشترین میزان رسوب آسفالتین در فشار هایی در حدود فشار اشباع وجود دارد و در زیر این فشار با آزاد شدن گاز در مخازن بدلیل حلالیت مجدد، رسوب آسفالتین در مخزن کاهش می یابد