سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس نیروگاههای برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیر هادی زاده – دانشگاه گیلان
کوروش جواهرزاده – دانشگاه گیلان
محمد نقاش زادگان – دانشگاه گیلان
هومن نظری – شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران

چکیده:

در این تحقیق، استفاده از سیستم سرمایشجذبی در یکنیروگاه سیکل ترکیبی واقعی Case Study که وظیفه سرمایش فضاهای اداری و ساختمانهای کنترلی نیروگاه را بر عهده دارد، مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه پارامتری، اثر پارامترهای سیکل مانند تغییرات دبی، نسبت فشار کمپرسور و میزان گرمای استخراج شده برای ژنراتور سیستم جذبی را بر تغییرات بازده و توان نیروگاه سیکل ترکیبی مورد نظر نشان میدهد. همچنین از جنبه دیگر، مزایای نسبی استفاده از سیستم سرمایش جذبی در نیروگاه سیکل ترکیبی به عنوان چارهای برای سیستمهای تبرید تراکمی که همان مقدار سرمایش را انجام میدهند، نشان داده شده است. در پایان نیز به بررسی اقتصادی استفاده از سیستم جذبی بجای سیستم تراکمی در نیروگاه مربوطه پرداخته شده است. عواملی چون مقدار ریالی سرمایهگذاری اولیه برای این پروژه، سود سرمایهگذاری اولیه و مقدار ریالی سود سالانه حاصل از فروش برق ذخیره شده که به واسطه استفاده از سیستم جدید جذبی بدست آمده در یک دوره ۲۰ ساله مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین مدت زمان بازپرداخت سرمایه اولیه و سود خالصحاصل از فروش برق ذخیره شده در پایان دوره ۲۰ ساله تعیین شده است