سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کاظم سرابچی – دانشیار دانشگاه تبریز، دانشکده مهندسی مکانیک، گروه مهندسی مکانیک
رضا اکبرپور قیاسی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز، دانشکده مهندسی مکانیک، گروه مه

چکیده:

یکی از مهم ترین نوع نیروگاه تولید همزمان نیروگاه تولید همزمان سیکل ترکیبی می باشد که در این نوع نیروگاه می توان از توربین بخار پس فشاری یا توربین بخار چگالشی استفاده نمود. آنچه که در این بررسی مد نظر می باشد بررسی نیروگاه تولید همزمان سیکل ترکیبی با توربین بخار پس فشاری می باشد. هدف اصلی از این مقاله ارائه روشی برای انتخاب یک نیروگاه تولید همزمان بهینه می باشد. همان گونه که می دانیم، برای انتخاب یک سیستم بهینه بایستی توازنی مابین شرایط بهینه ترمودینامیکی و اقتصادی برقرار شود تا سرانجام سیستمی که بیشترین سودآوری را داشته باشد، انتخاب گردد. مشخصات سیستم بهینه تابعی از متغییرهای مختلف نظیر مشخصات ترمودینامیکی سیستم، قیمت سوخت، برق، بخار و هزینه سرمایه گذاری می باشد. در این مطالعه روشی برای رسیدن به اهداف فوق ارائه شده و این روش برای یک سایت مصرف بخصوص که قابلیت استفاده از این نوع نیروگاه تولید همزمان را دارد، اعمال شده است. در پایان برای سایت مورد مطالعه، توربین گازی با توان معادل ۷مگاوات برای این نوع سیستم تولید همزمان انتخاب می گردد.