سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

آرش نوروزی – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل دانشکده تحصیلات تکمیلی تهران جنو
حامد حبیبی – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه بین المللی قزوین
سعید دلیرپور – کارشناس ارشد راه و ترابری

چکیده:

امروزه در بحث مهندسی ترافیک، استفاده از نرمافزارهای شبیه سازی کاملاً رایج و فراگیر شده اما شبیه-سازی عبور و مرور عابرین پیاده مهجور مانده است. بهمین دلیل برای اینکه نتایج شبیه سازی به واقعیتهر چه بیشتر نزدیکشود، پیشنهاد میگردد در تمام شبیه سازیها، حرکت عابرین پیاده نیز منظور گردد. همچنین از چالشهای مورد نظر برای عابران پیاده ، نیازسنجی احداث گذرگاههای غیرهمسطح عابر پیادهبرای تردد عابران در تقاطعهای چراغدار با حجم عابر چشمگیر، میباشد. در این مقاله بوسیله برداشتهای میدانی پارامترهایی نظیر سرعت متوسط، تاخیر و غیره و مقایسه آن با نتایج شبیه سازی اثبات میشودبرای تدقیق نتایج شبیه سازی و واقعیت در تقاطعهایی که عابر پیاده در رفتار ترافیکی کل تقاطع تاثیرگذار است میبایست حرکات عابر نیز شبیه سازی شود. همچنین در ادامه توصیههایی جهت شبیه سازی و کالیبره کردن این حرکات ارائه شده است.