سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

وحیده ابوالحسن نژاد – کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای
محمد صالحی زاده – استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان
مهدی طاهرنژادجوزم – کارشناس ارشد شیمی
نرگس معاشری –

چکیده:

دراین مطالعه که طبق متدID-121 استاندارد OSHA-2002 با فیلتر نمونه برداری غشایی استر سلولزی مخلوط ۳۷میلیمتر با منفذ۰/۸ میکرون و پمپ نمونه برداری فردی مدل SKC انجام گردید تعیین مقدار با استفاده ازدستگاه جذب اتمی انجام و پردازش داده ها نیز با کمک نرم افزار آماری SPSS صورت پذیرت میانگین تراکم فلزات درهمه موارد کمتر ازحد استانه مجاز و این اختلاف ازلحاظ آماری معنی دار بود.