سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پریسا هنرمند – واحد حفظ نباتات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کوثر
داریوش فتح اله طالقانی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند
قدیر نوری قنبلانی –

چکیده:

سن گندم Eurygaster integriceps Putمهمترین افت گندم و سایرغلات درایران و خاورمیانه است دراین تحقیق تراکم جمعیت پوره ها و بالغین سن گندم روی رقم دیم سرداری درهریک از ارتفاعات ۱۵۰۰، ۱۵۵۰ و ۱۶۰۰ متر درمنطقه کوراییم مطالعه شد نمونه برداری ها به روش کادرانداختن و تورزدن از خرداد تا مرداد ماه سال ۸۶ انجام گرفت نتایج این تحقیق درمنطقه کوراییم نشان داد که تراکم جمعیت درحشرات کامل زمستانی و پوره ها درارتفاعات پایین درمقایسه با ارتفاعات بالاتر بیشتر بود درحالیکه تراکم جمعیت حشرات کامل بهاره درارتفاعات بالا درمقایسه با ارتفاعات پایین تر بیشت ربود این نتایج نشانداد که حشرات کامل بهاره سن گندم بهدلیل خسارت بیشتر سن های زمستانی و پوره ها درارتفاعات پایین تر و کمبود غذا به ارتفاعات بالاتر مهاجرت می کنند.