سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی پزوهشهای آبزیان و اکوسیستم های آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سارا منصوری – کارشناس ارشد بوم شناسی دریا دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مریم فلاحی کپورچالی – پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی،بندر انزلی
مریم شاپوری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه،استادیار گروه منابع طبیعی،سواد کو

چکیده:

تالاب انزلی از لحاظ اقتصادی و زیست محیظی دارای ارزش زیادی است و مطالعه زئوپلانکتونی تالاب به دلبل تغذیه ماهیان از این موجودات به خصوص در دوران لاروی حائز اهمیت است.در این بررسی شناسایی و تراکم .ئوپلانکتونی(گردان تنان برسران)در تالاب انزلی و منطقه مصبی و دریای خزر در طی ۷ ماه از اسفند ماه سال۱۳۸۹تا شهردیور ماه سال ۱۳۹۰ صورت گرفت.این تحقیق در پنج ایستگاه شامل سه ایستگاه در تالاب(در منطقه ورودی تاالب غرب،سرخانکل و نهنگ روگا)،یک ایستگاه در مصب و یک ایستگاه در دریای خزر انجام گرفت.نمونه برداری با استفاده از تور پلانکتون گیر ۳۰ میکرون انجام شد.نتایج مطالعات نشان داد که اط شاخه گردان تنان(Rotatoria)،۳۰ جنس و از شاخه آنتن برسران(Cladocera) تنها ۶ جنس شناسایی شد.به طور کلی تراکم زئوپلانکتون(گردان تنان و آنتن به سران)به ترتیب در تالاب انزلی بیشتر بوده،سپس در مصب و در دریای خزر تراکم بسیار اندکی داشتند.