سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی پزوهشهای آبزیان و اکوسیستم های آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

لیلا لباسچی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،دانشجوی کارشناسی ارشد گروه
مریم شاپوری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه،استادیار،گروه منابع طبیعی،سواد کو
مریم فلاحی – پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی

چکیده:

تالاب انزلی از جمله زستگاه های مهم ماهیان مهاجر می باشد تخم و لارو بسیاری از ماهیان مهتجر دوران انکوباسیون و رشد خود را در این اکوسیستم می گذارنند.اکثر موجودات زئوپلانکتون به لحاظ اندازه کوچک شان غذای بسیار مناسبی برای بچه ماهیان سوف ،بیگ هد و… هستند و از این رو تراکم آغازیان و پاروپایان دو گروه عمده زءوپلانکتونی در تالاب انزلی منطقه مصبی و دریای خزر به منظور شناسایی جنس های متعلق به این سه منطقه و تعیین تراکم این دو گروه زئوپلانکتونی در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت نمونه برداری از اسفند ۱۳۸۹ تا شهریور ۱۳۹۰ در پنج ایستگاه دریای خزر،مصب، نهنگ روگا، سرخانکل و رودی تالاب غرب به منظور مقایسه تراکم زئوپلانکتون در سه منطقه دریا مصب و تالاب و با شوری آب متفاوت انجام شد نمونه ها توسط تور پلانگتون گیری ۳۰میکرون فیلتر و جهت تجزیه و تحلیل به آزمایشگاه منتقل شدند بیشترین تعداد جنس های مشاهده شده از اغازیان و پاروپایان در منطقه تالابی آب شیرین دیده شد ۲۲ جنس پس از آن منطقه مصبی با ۱۸ جنس و سپس منطقه دریا با ۱۰ جنس زئوپلانکتونی قرار داشت ملاحظه می گردد که با افزایش شوری میزان زئوپلانکتونها کاهش چشمگیری از خود نشان می دهد.