سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عادله مخلص گرامی – دانشکده علوم پایه ، دانشگاه گیلان، رشت
حمید رحیم پور سلیمانی – دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان،رشت

چکیده:

تکنیک شبیه سازی آنسامبلی مونت کارلو برای بررسی ترابرد الکترونها در حالت غیر تعادلی در نیمه رسانای کادمیوم تلوراید به کار رفته است. مکانیزم پراکندگی های اصلی که در نظر گرفته شده است، ناشی از پراکندگی فونون آکوستیکی ، فونون اپتیکی قطبی، فونون اپتیکی غیر قطبی و پراکندگی ناخالصی یونیزه شده می باشد. نرخ پراکندگی ها به صورت تابعی از انرژی الکترون در این نیمه رسانا محاسبه شده است و سرعت رانش انتقالی حاملها به صورت تابعی از زمان در میدان های الکتریکی مختلف در دماهای ۷۷ و ۳۰۰ کلوین به دست آمده است.