سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ذوالفقار رضاپور – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
کیوان نامجو – کارشناس ارشد اقلیم شناسی دبیر آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد
مجید منتظری – استادیار گروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

گردشگری به مجموعه فعالیتی اطلاق می شود که در جریان مسافرت یک گردشگر اتفاق می افتد. به طور کلی می تان هر گونه فعالیت و فعل و انفعالی را که در جریان سفر یک سیاحتگر اتفاق می افتد را گردشگری تلقی کرد. گردو غبار به عنوان یکی از پدیده های مخرب جوی تدثیر زیانباری بر روی طبیعت و زندگی بشر دارد و در این میان صنعت گردشگری که از آن به عنوان صنعت تمیز یاد می شود نیز از این پدیده بی تأثیر نبوده است. استان کهگیلویه و بویر احمد که یکی از قطبهای مهم صنعت توریسم و گردشگری در جنوب کشور ایران می باشد، طی نه سال گذشته با میانگین سالانه ۲۵ روز گردو غبار در سال، جز استانهای درگیر با این پدیده می باشد، در این پژوهش با توجه به آمار تعداد گردشگر ورودی به استان و نیز همچنین تعداد روزهای گردو غباری و مقایسه و بررسی روابط آنها بوسیله نرم افزارهای Spss و Excel و Surfer و ArcGIS مشخص شد که اگر چه روند ورود گردشگر طی نه سال گذشته (۱۳۸۹-۱۳۸۱) به استان کهگیلویه و بویر احمد رون افزایش داشته، اما متوقف شدن این روند افزایشی در سال ۱۳۸۸ و کاهش گردشگر در سال ۱۳۸۸ را با توجه به اینکه سال ۱۳۸۸ آلوده ترین سال از لحاظ گردو غبار طی بازه زمانی مورد بررسی می باشد تأثیر این پدیده را بر روی صنعت گردشگری مشخص می کند که بدیهی است با توجه به اینکه بر این صنعت عوامل دیگری نیز اثر دارد مقدار تأثیر گردو غبار قابل بررسی و تحقیق می باشد.