سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی محمدمیرزایی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه هیدرولیکی
مجتبی خلیلی زاده – استادیار دانشگاه آزاد لارستان
مهرداد فریدونی – استادیار دانشگاه آزاد لارستان

چکیده:

عملیات فلاشینگ رسوبات جهت احیا و حفظ ظرفیت ذخیره مخازن سدها دربیشتر نقاط دنیا کاربرد وسیعی دارددراین مقاله ابتدا توضیحاتی درباره عملیات فلاشینگ رسوبات و نمونه هایی از موارد عملی و سابقه تحقیقاتی دراین عملیات آورده شده است سپس با معرفی مدل عددی CCHE2D به مدلسازی الگوی جریان و انتقال رسوب درمخزن سدسفید رود بصورت دوبعدی متوسط گیری شده درعمق پرداخته شدبرای مدلسازی آشفتگی ازمدلk-e استفاده شده است نتایج خروجی نشان میدهدکه مدل فوق توانسته است بدرستی الگوی جریان و تغییرات بستردرمخزن سد را شبیه سازی نماید.