سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فهیمه صمدی – کارشناس ارشد مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
محمد حقیقت کیش – استاد دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده:

نمونه هایی از نخ های فیلامنتی پلی استر و نایلون کشیده شده برای مدت زمان های مختلف در مقابل نور ماوراءبنفش ( UV) با طول موج ۷/۲۵۳ نانومتر قرار گرفت. خواص مختلف فیلامنتها در مدت زمان های متفاوت اندازه گیری شد. خواص اندازه گیری شده شامل خواص مکانیکی، طیف جذبی مادون قرمز، طیف جذبی مرئی- ماوراء بنفش و جرم مخصوص می باشد.ملاحظه گردید که زمان نیمه عمر ( زمانیکه خواص مکانیکی به ۵۰% مقدار اولیه خود می رسد) برای الیاف نایلون ۶ حدود ۵۰ ساعت و برای الیاف پلی استر حدود ۴۰۰ ساعت است طیف سنجی مادون قرمز هم برای هر دو نوع لیف تغییر در گروههای هیدروکسیل/هیدروپراکسیل و کربونیل را نشان می دهد و با افزایش زمان نوردهی بر شدت جذب گروههای کربونیل و هیدروکسیل/هیدروپراکسیل افزایش می یابد. به مقدار کمی هم افزایش در جرم مخصوص برای هر دو نوع لیف مشاهده شده است.