سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اشرف درخش سعادتمند –

چکیده:

آن کنی فرصت بررسی یک اثر ادبی را از دیدگاه روانشناختی متفاوت فراهم میکند. این روش نخستین بار با مقاله فروید با همین عنوان به طور جدی مطرح شد. آنکنی موضوع علم زیبایی شناسی است. اصولا این شاخه از زیبایی شناسی به دلیل اینکه آن کنی چیزی ترسناک و وحشتآور است و از سویی تمرکز زیباشناسان بر جنبه های زیبایی و احساسات مثبت است نادیده گرفته شده است. آن کنی زمانی اتفاق می افتد که یک چیز بیگانه به روشی آشنا و یا یک چیز آشنا به روشی بیگانه مطرح شود. در این میان این تأثیر در آثار نویسندگان بزرگ ایرانی نیز قابل تامل است. هدف تحقیق بررسی مساله آن کنی در اثر تخت ابونصرصادق هدایت و یافتن عناصر آن در داستان می باشد تا نشان دهد چگونه این عناصر غریب و آشنا (چون تناسخ، زنده شدن مرده و بالعکس و…) در ایجاد غرابت و رعب بر فضای داستان و بر ذهن شخصیت های آن تأثیرگذار هستند.